woensdag 16 januari 2019

Weg!

Psalmen 6:8-10. Wat is de autoriteit waarin je als kind van God mag gaan staan?

8 ‭‭‭(6:9)‭ Weg van mij, allen die kwaad doen! 
‭De ‭HEER‭ hoort hoe luid ik ween,
‭‭ 9 ‭‭‭(6:10)‭ de ‭HEER‭ hoort mijn roep om erbarmen, 
‭de ‭HEER‭ neemt mijn smeekbede aan.
‭‭ 10 ‭‭‭(6:11)‭ Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om, 
‭in een oogwenk met schande bedekt.
‭‭ 
De Heer leert hoe ik strijden moet.


dinsdag 15 januari 2019

Red

Psalmen 6:1-7. Wat is jouw noodkreet naar God?

1 ‭‭Voor de koorleider. Bij snarenspel, op de wijs van De achtste. Een psalm van David. 
‭‭(6:2)‭ ‭HEER‭, straf mij niet in uw woede, 
‭tuchtig mij niet in uw toorn.
‭‭ 2 ‭‭‭(6:3)‭ Heb erbarmen, ‭HEER‭, want ik kwijn weg. 
‭Genees mij, ‭HEER‭, ik ben doodsbang,
‭‭ 3 ‭‭‭(6:4)‭ ik vrees voor mijn leven. 
‭Hoe lang, ‭HEER‭, moet ik nog wachten?
‭‭ 4 ‭‭‭(6:5)‭ Keer terug, ‭HEER‭, spaar toch mijn leven, 
‭toon mij uw trouw en red mij.
‭‭ 5 ‭‭‭(6:6)‭ Want doden noemen uw naam niet meer! 
‭Wie in het dodenrijk kan u nog loven?
‭‭ 6 ‭‭‭(6:7)‭ Moe ben ik van zuchten, 
‭elke nacht is mijn kussen nat, 
‭mijn bed doorweekt van tranen.
‭‭ 7 ‭‭‭(6:8)‭ Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, 
‭roodomrand van alles wat mij benauwt.
‭‭ 
Luister naar mijn hulpgeroep!


maandag 14 januari 2019

Effen

Psalmen 5:7-12. Welke weg wijst God jou en hoe effen is die?

7 ‭‭‭(5:8)‭ Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan, 
‭van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel.
‭‭ 8 ‭‭‭(5:9)‭ Leid mij langs mijn belagers, ‭HEER‭, door uw gerechtigheid, 
‭maak effen de weg die u mij wijst.
‭‭ 9 ‭‭‭(5:10)‭ Onwaarheid komt uit hun mond, 
‭onheil huist in hun hart, 
‭een open graf is hun keel, 
‭gespleten is hun tong.
‭‭ 10 ‭‭‭(5:11)‭ Laat hen boeten, God, 
‭laat hen in hun eigen valkuil lopen. 
‭Verstoot hen om hun grote wandaden, 
‭want ze zijn opstandig tegen u. 
‭‭ 11 ‭‭‭(5:12)‭ Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, 
‭eeuwige jubel omdat u hen beschermt, 
‭wie uw naam beminnen juichen u toe!
‭‭ 12 ‭‭‭(5:13)‭ U zegent de rechtvaardigen, ‭HEER‭, 
‭als een schild beschut hen uw genade.
‭‭ 
Maak effen Heer de weg die U mij wijst.

zondag 13 januari 2019

Hulpgeroep

Psalmen 5:1-6. Wat is jouw hulproep naar God?

1 ‭‭Voor de koorleider. Bij het spel op de schalmei. Een psalm van David. 
‭‭(5:2)‭ Hoor mijn woorden, ‭HEER‭, 
‭sla acht op mijn klagen.
‭‭ 2 ‭‭‭(5:3)‭ Luister naar mijn hulpgeroep, 
‭mijn koning en mijn God, 
‭tot u richt ik mijn bede.
‭‭ 3 ‭‭‭(5:4)‭ In de morgen, ‭HEER‭, hoort u mijn stem, 
‭in de morgen wend ik mij tot u en wacht.
‭‭ 4 ‭‭‭(5:5)‭ U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, 
‭bij u is de misdaad niet welkom.
‭‭ 5 ‭‭‭(5:6)‭ Gewetenlozen houden geen stand 
‭onder de blik van uw ogen. 
‭U haat allen die onrecht doen,
‭‭ 6 ‭‭‭(5:7)‭ leugenaars richt u te gronde. 
‭U verafschuwt, ‭HEER‭, 
‭wie bedriegt en bloed vergiet.
‭‭ 
Hoor mijn woorden Heer!


zaterdag 12 januari 2019

Gelukkig

Psalmen 4:6-8. Wie maakt jou gelukkig en tot hoever reikt dat geluk?

6 ‭‭‭(4:7)‭ Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ –
‭‭HEER‭, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
‭‭ 7 ‭‭‭(4:8)‭ In u vindt mijn hart meer vreugde 
‭dan zij in hun koren en wijn.
‭‭ 8 ‭‭‭(4:9)‭ In vrede leg ik mij neer 
‭en meteen slaap ik in, 
‭want u, ‭HEER‭, laat mij wonen 
‭in een vertrouwd en veilig huis.

U overlaadt mij met geluk.


‭‭ 


vrijdag 11 januari 2019

Vertrouwen

Psalmen 4:1-5. Waar is jouw vertrouwen op de Heer op gebaseerd?

1 ‭‭Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David. 
‭‭(4:2)‭ Antwoord mij als ik roep, 
‭God die mij recht doet. 
‭Geef mij ruimte als ik belaagd word, 
‭wees genadig, hoor mijn gebed.
‭‭ 2 ‭‭‭(4:3)‭ Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande, 
‭is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? ‭sela‭
‭‭ 3 ‭‭‭(4:4)‭ De ‭HEER‭ schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is, 
‭de ‭HEER‭ luistert als ik tot hem roep.
‭‭ 4 ‭‭‭(4:5)‭ Beef voor hem en zondig niet, 
‭bezin u in de nacht en zwijg. ‭sela‭
‭‭ 5 ‭‭‭(4:6)‭ Breng de juiste offers, 
‭heb vertrouwen in de ‭HEER‭.
‭‭ 
Ik vertrouw op U vandaag.


donderdag 10 januari 2019

Redding

Psalmen 3:4-8. Waarvan heeft de Heer jou gered?

4 ‭‭‭(3:5)‭ Roep ik tot de ‭HEER‭ om hulp, 
‭hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. ‭sela‭
‭‭ 5 ‭‭‭(3:6)‭ Ik ga liggen, val in slaap 
‭en word wakker–de ‭HEER‭ beschermt mij.
‭‭ 6 ‭‭‭(3:7)‭ Ik vrees de tienduizenden niet 
‭die mij aan alle kanten omringen.
‭‭ 7 ‭‭‭(3:8)‭ Sta op, ‭HEER‭, en red mij, God, 
‭sla mijn vijanden in het gezicht, 
‭breek de tanden van de wettelozen.
‭‭ 8 ‭‭‭(3:9)‭ Bij u, ‭HEER‭, is redding, 
‭uw zegen rust op uw volk. ‭sela‭ 

Ik weet: Hij heeft mij gered!


‭‭